keresés

2016. április 6., szerda

A digitális Akasha-krónika felé : digitális lábnyomok mindenütt

A ciklikus világszemlélet szerint a világ "fejlődése" lényegileg azonos köröket fut be, amelyben az univerzális analógia elv hatja át a létet. A kortárs anyagi világ párhuzamos virtuális valóságában felépülő világkönyvtár leképezi az ősi hindu tradíció Akasha-krónikáját. Az Akasha-krónikában a létezés minden szférájának minden mozzanata "automatikusan" leképződik: a tettek, lények, állapotok, tárgyak, szándékok, gondolatok, érzelmek lenyomatai az éterben maradnak fenn. Ezt a krónikát nem írja senki, a lét és archiválása nem különíthető el, együttállásuk biztosítja a totális "létkönyvtár" lehetőségét. A (poszt)modern irodalom (Borges) és könyvtár törekvései (általános digitalizálás, világkönyvtár felépítése) közvetlen előkészítései a webes létkönyv megszületésének. A digitális lábnyom jelensége arra a földi-emberi kísérletre utal, ahol hasonlóan teljes, világszerű, "örök" lenyomatai képződnek a világhálóra költöző életnek. Az infokommunikációs technológia fejlődése lehetővé teszi a digitális feljegyzések széles körűvé és önmozgóvá válását is. Az Akasha-krónika személytelenségének és ugyanakkor abszolút (létet meghaladó) alanyiságának (Brahman) párhuzamos minősége a digitális Akasha-krónika esetében vajon hová mutathat?

Internet Society: Your Digital Footprint Matters: A digitális lábnyom széles körben publikus képet ad tulajdonosáról, amelyhez többen hozzáférhetnek, mint gondolják. A tudatosság minden netes tevékenységben fontos. Nincs nulla lábnyom, de mennyisége csökkenthető.
The Spectrum: Awareness of our digital footprint : Webes, közösségi média tevékenységeink közben figyelnünk kell minden egyes digitális lábnyomunkra. A különböző világhálós megnyilvánulásaink bárki számára láthatóak, a jövő felhasználói számára is.

Whatis.com definíciója: a digitális lábnyom, vagy digitális dosszié, olyan online kommunikációs tevékenység eredményeként létrejövő adattest, amely visszakövethető. Aktív adatnyomok: olyan adatok, amelyeket a használók tudatosan hagynak maguk után.

OECD ajánlások a digitális identitásunk védelmére: az interaktív-online felületeknek köszönhetően létrejött egy változatos elektronikus kommunikációs forma, ahol az egyének és a szolgáltatók felismerhetővé váltak. Az irányelvek az énkomponálás kiemelt szerepét hangsúlyozzák. Szükségessé válik az interneten alapuló gazdaságokban korlátozások alkalmazása, a biztonság- és bizalomérzet elnyerése, illetve a magánélet védelme. A digitális identitás megjelenítésének az offline/fizikai én „kezeléséhez” hasonlóan kell működnie, amely segíti a bizalom kiépítését és a konfliktusok elkerülését. Az internet által nyújtott előnyök akkor aknázhatóak ki, ha a valós és a digitális egyén között nincs jelentős távolság. Az adatbiztonságot a személyazonosság ellenőrzése alapozza meg; a felhasználók önazonosítási fokának arányosnak kell lennie az adott szolgáltató és az igénybe vevő által vállalt kockázattal, amit a szolgáltatás használata és nyújtása jelent. Visszatartóerő és biztonsági kockázatot is jelenthet, hogy minden egyes szolgáltatás külön regisztrációt igényel. Az online személyazonosság-ellenőrzés fejlődésében a kormányzatok lehetnek a kulcsszereplők, mivel hatóságként működve már nagy tapasztalatokra tettek szert az offline világ párhuzamos területein. Az eredményesség a felhasználó-központú működésen múlik az adatvédelem, a bizalom és a kulturális-társadalmi sajátságok területei, mint pld. a szolgáltatásoknál használt digitális dokumentumok csökkentésén, a biztonsági szintek és a szükséges okmányok személyre szabott megválasztásán.

Námesztovszki Zsolt: Tudatos és biztonságos internethasználat. A digitális lábnyom: A Google-n történő bármely tevékenységgel digitális lábnyomokat hagyunk magunk után. A digitális én rendezése, megszerkesztése a valós énnel hasonló relevanciájú. A digitális én virtuális, de az igazi én része, felépítéséhez körültekintő óvatosság szükséges. A digitális lábnyom nem törölhető, de testre szabható, kezelhető: a láthatóság korlátozása ajánlott. Facebook: profilbeállítás fontossága, nemcsak a felhasználó saját közreadott profilja válhat önjellemzővé és orientálóvá, hanem az ismerőseié is. Az általunk és mások által megosztott információk együtt- és egymásra hatnak. Az ingyenes oldalak ára a digitális lábnyom, a személyes kapcsolatok, tevékenység széles körű megosztása, ennek gazdasági hozadéka a testre szabott reklám lehetősége. A digitális lábnyom alkotórészei: netes keresések, levelezés, mobileszközök használata, online vásárlások, közvetett lábnyom: e-mail cím. Az online tevékenység hatást gyakorol az offline világ valós történéseire is, ami pld. munkavállalás, vagy a személyes élet viszonylataiban is meghatározó lehet (munkahelyek, ismerőseink feltérképezhetik webes tevékenységünket, megnyilvánulásainkat).

OFOE: Szabó Orsi: A digitális én: pszichológiai (és normál) értelemben nem választható el a valós éntől, inkább attól eltérő prezentáltságú megnyilvánulása. Az online személyiség megkülönböztető jegye a virtualitás/fizikai jelenlét hiánya és az anonimitás. Az anonimitással lehetőség adódik új környezetek, szerepek és viselkedések kipróbálására. Az offline önmegvalósító személyiségtükrözéssel ellentétben az online világban az adatbiztonság, privát szféránk védelme, énünk az elvárásoknak megfelelő megjelenítése áll. A virtális énbemutatás az online elfogadottság szerint formált, sokszor az egyes online fórumokhoz optimalizált. Elvárt egyfajta konformizált, az adott online helyzet követelményeihez alkalmazkodó, pozitív kép kialakítása. Az online környezetből adódóan a személyiség különböző kontextuális megnyilvánulásai egyenként rögzítettek és elérhetőek. A digitális lábnyom pszichológiai diagnosztikai eszközként is kezelhető, mint egy bárhol megnyitható önismereti, analízisre alkalmas napló. A digitális környezet változhat, az online én saját környezete is, de maga a személyiség is átalakulhat. A digitális nyomok nem statikusak, önmagukban ugyan nem változnak, de környezetük igen és ebben való viszonylatukban tartalmuk jelentésváltozáson megy át. Az egosurfing ebben lehet hasznos, a régi nyomok átnézése, felülvizsgálata módosításra, törlésre és önreflexióra is alkalmat adhat. Az online és offline én megkülönböztetése helytelen és akár veszélyes is lehet a személyiség és a viselkedés ketté válása miatt.

Vicze Tímea: Digitális személyiség, digitális identitás és digitális lábnyom: szerző a digitális és valós én átjárhatóságát hangsúlyozza. Az emberek életébe bekerülő digitális világban ugyanúgy kell viselkedni és boldogulni, mint a valósban. Itt is a valós én jelenik meg, amelyet a viselkedési minták, a nevelés határoznak meg. A virtuális-, vagy második valóságban sem járható út a felelősségmentesség. Az avatár létrehozását saját magunk virtuális megteremtéseként is lehet értelmezni, azonban veszélyei is lehetnek: a létrehozó irányítása után idővel az avatár „életre kel”. A szerző az anonimitás pozitív lehetőségére is felhívja a figyelmet: olyan fejlesztő foglalkozásokhoz kapcsolódás, ahol a résztvevők nem tudnak, vagy nem akarnak személyesen megmutatkozni. A digitális lábnyom lelki, lelkiismereti vonatkozásai is felmerülnek. A valós világban is léteznek kitörölhetetlen lelki nyomok, amelyet csak az egyén lelkiismerete őriz meg. Az online világban a megőrzés mellett az újbóli feltárás viszont bárkitől és bárhonnan jöhet.


Hogyan lesz a digitális lábnyom „digitális lúdtalp”? Digitális nyomok már csecsemőkortól elindulnak. A szülők hagyják az első nyomokat gyerekeikről, azonban ezek a fotók, videók végigkísérik a baba, ill. a majdani felnőtt egész életét. A gyerekek fele ötéves korára már rendszeresen használ számítógépet. A tizenévesek pedig már állandóan digitális környezetben élnek. A felelősségteljes és előrelátó internethasználat megtanítása fontos a gyerekeknek, mivel felnőttkorukban szembesülhetnek korai digitális nyomaikkal. "A digitális lábnyomból akkor nem lesz lúdtalp, ha mindig okosan, előrelátóan használod a netet."

What's your digital footprint? : Discover your online identity: Online-etika. Az online identitás tudatos, pozitív felépítése a kezdetektől (14 év). Tanácsok, példák. Valós névvel szereplés és valós identitás felépítése. Következetesség a felhasználói névben. A személyiség legjobb oldalának megmutatása elvárás, tanácsos az óvatosság a megosztásokban. Felelősségvállalás digitális szavainkért, tetteinkért. A munkaadók használják a közösségi hálót potenciális munkavállalóik megtalálására. A digitális lábnyomok  komolyan meghatározhatják a munkavállalási esélyeket.

A fiatalok már érzik a digitális világ veszélyeit: A K&H felmérése szerint a fiatalok (19-29 év) többsége érdeklődik a modern technológia iránt, a digitális készülékeknél az újdonságot fontosabbnak tartják, mint az egyszerű használatot. A legnagyobb veszélyt a digitális lábnyomban látják, illetve a magánélet megsértésében. A fiatalok meglátása szerint webes tevékenység folyamán információkat gyűjthetnek a felhasználókról, arról is, amelyet nem szándékoznak megosztani, így beleláthatnak a magánéletükbe. Tudatában vannak a túl sok internetezés egészségügyi kockázatainak is. Az online banki tevékenységet szintén kockázatosnak minősítik, a bankkártya adatokat is potenciális támadási felületnek tartják. Az internetes zaklatástól viszont a többség nem tart. Korosztályok szerint a válaszadók a 14 év alatti gyerekeket sorolják a veszélyeztettek közé, a saját korosztályukat nem.

Túl nagy a kamaszok digitális lábnyoma: A Pew felmérése szerint az amerikai szülők többsége aggódik gyermekeik online jelenlétével kapcsolatban: tevékenységeikből mit látnak mások, esetleg hogyan figyelhetik meg őket. A fiatalok digitális lábnyomai hosszabb távon is hatással lehet az életükre.

A digitális lábnyom törlése:10 steps to erase your digital footprint: 1. Önmagunk lekeresése (minden formátumban). 2. Régi, közösségi média hozzászólások kikapcsolása és az adatvédelmi beállításokat ellenőrzése. 3. Más hozzászólások elrejtése, vagy hamis információ hozzáadása. 4. Kapcsolatba lépés webmesterrel az eltávolítás érdekében, ha a webhely publikus információt tett közzé rólad. 5. Leiratkozás levelezőlistákról. 6. Másodlagos e-mail. 7. Az "elfelejtés jogának" fontolgatása: a keresőmotorok eltávolíthatnának linkeket a keresési eredményeik nyilvánosan elérhető új tételei közül. 8. e-kereskedelmi és lakossági számlák ellenőrzése. 9. Takard el a nyomokat. 10. Tiszta lap: a fentiek elvégzése és az e-mail postaláda törlésével jó eredményt érhetünk el, de a teljes és örökre elfelejtés nagyon kevésé esélyes.

Dan Scharf: How To Erase Your Digital Footprint: A digitális lábnyom feltérképezésére, mérésére kifejlesztett eszközök: Google alarm, Digital Footprint Calculator (EMC). A cookiek törlésére: CCleaner, Flash Cookie Cleaner, a személyes adatokra keresés (fizetős): Spoke , Intelius, WhitePages. A privát-szféra védelmének eszközei: A facebook tevékenység: Facebook Disconnect, személyes lekeresés-értesítő: Google Alerts. Fizetős digitális lábnyomtisztítás, védelem, személyes adatok kezelése: Reputation.com. A lábnyom csökkentésének legjobb stratégiája, ha nem osztjuk meg személyes életünk minden mozzanatát a neten.

Digital reputation: Napjainkban fontossá válik a digitális hírnév a magánéletben és fokozottan a munka világában. Ismernünk kell milyen képet mutatunk digitális tevékenységünk nyomán. Tudatos felépítése és kezelése elkerülhetetlenné válik. Ha egyszer egy információ elindult online útján, nehéz törölni, viszont könnyen és gyorsan tovább lehet terjeszteni. A szavakat és képeket könnyen félre lehet érteni és megváltoztatni. A kisebb baráti csoportnak szánt tartalmakat ne osszunk meg a csoporton kívülállókkal. Szükséges átgondolni saját és mások üzeneteinek, képeinek kezelését. Menedzselni kell a közösségi média oldalakon lévő adatvédelmi beállításainkat digitális hírnevünk védelme érdekében. Digitális reputáció védelme: minden tartalom átgondolása mielőtt megosztanánk; úgy bánj másokkal online környezetben is, mint ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak; állítsd be a személyes profilod és ellenőrizd mindig, hogy a beállítás nem változott-e; figyeld a barátaid által taggelt fotókat és távolítsd el amennyiben azok támadóak. Ne felejtsd, hogy online információid ott maradhatnak örökre és láthatják olyan emberek, akiket nem ismersz, beleértve potenciális munkaadódat is. A digitális reputáció tisztítása nehéz, de nem lehetetlen feladat. A múlt eltörlése nem lehetséges, de fel lehet építeni egy jobb online képet önmagunkról.

Adatbányászat az Internet korszakában : Digitális lábnyomok és adatelemzés. Definíció: szövegbányászat: online tartalmak (hírek, blogok, fórumok) figyelése, az ebben található információkból adatok szöveganalitikai feldolgozása, ezek alapján elemzések, trendfigyelés, monitoring. Egy adott cégről található dokumentumok osztályzása, elemzése. Egységes adatbázis létrehozása. Automatikus letöltő és feldolgozó eljárások, scriptek. Gráf mining: olyan algoritmusok gyűjteménye, melyek gráf alapú struktúrákból automatikusan nyernek ki információt, a gráfban lévő objektumokhoz új attribútumokat rendel. Kinyerhető információk: klaszterek, közösségek, egymással szoros kapcsolatban lévők, véleményvezérek kimutatása, információterjedés (vagy fertőzés) vizsgálata. Gráf mining és text mining alkalmazások mobil hívások, ill. e-mail-ek alapján, hálózati elemzések. Banki átutalások vizsgálata – bedőlési kockázatok pontosabb mérése. Internetes közösségek elemzése. Blogok elemzése – bloggerek közötti kapcsolatok feltárása, véleményformálók kimutatása. Véleményterjedés vizsgálata.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése