keresés

2023. június 4., vasárnap

Az internet, mint virtuális közösségi tér

Az internet, mint virtuális közösségi tér

   A modern könyvtárak fontos jellemzője az elérhetőség. Az egyszerű hozzáférést pedig semmi sem biztosíthatja jobban, mint az internet. Térbeli és időbeli korlátokat szüntethet meg. A nap bármely időszakában, akár otthonról is hozzáférhetővé tehetőek információk a könyvtárról, de akár az állományának egy része, vagy egésze is. Ez az idealista eszménykép vázolja a digitális könyvtár koncepcióját, amely a jövő könyvtárairól alkotott elképzeléseket is megalapozhatja.
   Az internetet sokan a hagyományos médiumok közé sorolják, de ez megtévesztő lehet, ugyanis a kétoldalú kommunikáció, a kommentálás és egyszerű tartalomgyártás lehetősége kiemeli a többi csatorna közül, egyesek pedig egyfajta virtuális közösségi térként kezelik. A következőkben leginkább ezzel a megfejtéssel fogok foglalkozni.


   Az interneten bárki lehet tartalomgyártó, előadó. Ez nem csak az audiovizuális produktumokra vonatkozik, de a weboldalakra és bármi más jellegű tartalomra is. Az internet megjelenésével változások következtek be a médiában, új formátumok jelentek meg, más kategorizálással kezdtük szemlélni azokat.

   Érdekes megemlíteni, hogy az internet, mint közösségi tér, működésében talán jobban hasonlít a fizikai közösségi térre, mint a hagyományos médiára (televízió, rádió). Ez annak köszönhető, hogy a hagyományos médiában komoly akadályok vannak a kétoldalú kommunikációt illetően, míg a digitális térben (kommentszekcióban, fórumokon, élő csevegésben) folyamatos, (nagyrészt) nyitott hozzáférésű kommunikáció lehetséges. Ez a fajta térbeli, és esetenként időbeli kötöttségektől mentes nyilvánosság, információcsere még a fizikai tereket is felülmúló lehetőségekkel rendelkezhet.

   Eltérés a fizikai terekhez képest, hogy például technológiai felkészültség szükséges hozzá, viszont távoli elrést biztosíthat, illetve a fizikai tereknek (nem meglepő módon) nagyobb a helyigénye, sokat számít az elhelyezkedése és a környezete.

   Problémák merülnek fel néhány definíciót illetően. Az internet nem kezelhető egyetlen médiumként, hiszen sokrétű és még technológiailag sem maradéktalanul meghatározott. Újra kell definiálni a privát, nyilvános, személyes kifejezéseket. A nyilvános tér, a magánszektor és a személyes tér teljesen összemosódnak. Az internet adta lehetőségek ígéretesek, ugyanakkor az újdonságok okozta bizonytalanságok miatt kétségek is fűződnek hozzá.

   Mint ahogyan a fizikai tereknél is, a virtuális tereknél meg kell felelni a közösségi szabályoknak ahhoz, hogy élvezhessük a jogainkat. [Policy recommendations for privacy-friendly social networks]

   Az internetnek sok sajátossága van, ezeket fogom felsorolni:
  •    Nyilvános és privát egyszerre. A fizikai terekkel ellentétben itt egybefolyik a közösségi és az egyéni használatbavétel, képes vagy otthon dolgozni, használhatod a közösségi hálót a saját javadra, egyedül, illetve a személyes dolgaid könnyedén nyilvánosságra kerülhetnek.
  •    Az internet globálisan elérhető, összekötheti a Föld legtávolabb pontjait, ledöntheti a határokat, ennek minden előnyével és hátrányával. Megnehezítheti az egyensúly fennmaradását a nemzeti és globalista törekvések terén. Nincs egyértelmű konszenzus abban, hogy érdemes lenne-e nemzeti szinten féken tartani az internet okozta globalizációt.
  •    Többnyelvű és multikulturális. Hiába az uralkodó nyelv az angol, mivel globális az internet, minden nyelven, minden területről meg fognak jelenni cikkek, produktumok. Ugyanez a kiterjedtség az oka a multikulturalizmus jelenlétének, a kultúrák keverednek és hatással vannak egymásra.
  •    Az internet sok esetben kapcsolódik úgy a nyilvánossághoz, ahogyan a fizikai terekben végzett tevékenységek nem. Ilyen például a csomagkövetés opció a rendelésnél, ahol a munkafolyamatot osztják meg a felhasználókkal, szolgáltatásként.
  •    Talán egy örök vita lesz az interneten a korlátozás és a szabadság egyensúlya. A legtöbben szabad információáramlást szeretnénk, teljes szabadságot, viszont annak hátrányai az utóbbi években igencsak kiütköztek, így elindultak az internetet korlátozni szándékozó folyamatok, amivel bármiféle visszaélést előznénk meg, ezek már jogi vitákat is eredményeznek.

   Az internet sokkal többre képes, mint amit az átlagember gondol, nagy hatalmat adhat, nagyobbat az általános számítástechnikánál és kommunikációnál. Minden egyes felhasználás a fent említett tulajdonságok közül akár többet is magába foglalhat, ez lehetőségeket, akadályokat ad, és jogi, vagy akár morális problémákat is felvethet.

   Digitális könyvtár

   A digitális könyvtár eszményképe a mindenhol (legalábbis ahol van internet) és mindig elérhető információ-, és dokumentumgyűjtemény. Egy egyszerű információtömeg nem számít digitális könyvtárnak, de hogyha az szakmailag helytállóan feldolgozott és rendszerezett, akkor annak tekinthető. [Digital libraries]
   Azonban nem létezhet teljesen szabadon ez a jelenség, ugyanis jogi akadályai lehetnek, akár gondolhatunk arra, hogy például a fiatalok számára csak a nekik való dokumentumokat kellene eljuttatni. A gyermekvédelem remek példa, ugyanis az internet egyik legjelentősebb kivetnivalója az ezzel kapcsolatos botrányok jelenléte.
   Bizonyos tekintetben maga az internet is egy digitális könyvtár, az összes tartalmával és a folyamatos elérhetőségével. 

   Egyetemek

   Az internet megváltoztatta az oktatás perspektíváját is. [The virtual university] A technológia segíthet sok mindenben, például a távolsági oktatás kivitelezésében, de a technológiába vetett túlzott bizalom miatt elveszhet az oktatás eredeti lényege. (Gondolhatunk itt a mesterséges intelligencia oktatásba történő bevezetésére.) 
   Sokak szerint kétséges, hogy összességében pozitív hatása van a tanulásra, de érvek szólnak mellette is. Egy nyilvános eszköz az önálló tanulásra, gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az információkhoz. Az egyetemeken probléma lehet az anyagokhoz való hozzáférés jogának igazolása is.
   A tudományos világot az internet remekül összeköti, globális együttműködések alakulhatnak ki, hozzáférhetővé válhatnak távoli kutatók eredményei. A tanulók számára is jelentősen megnövekedett a lehetséges források száma.
   Az oktatásban, amíg gondot okozhat jelentős számú tanulónak a nyelvismeret, addig fontosak a jó minőségű fordító programok, valamint a dokumentumok hozzáférhetősége több nyelven.

   Az internet, mint virtuális közösségi tér mindig, mindenki számára elérhető, ez indikálja a fontosságát, pótolhatatlanságát is. Az internet megfelelő használata különböző biztonsági és használati ismereteket követel, azok hiánya pedig komoly következményekkel is járhat. Egyre több a szerzői jogi és egyéb korlátozó szabályozás. Mindenki számára fontos, hogy a közösségi alapelveket és előírásokat betartsuk, így hasonlóképpen fegyelmezett, átgondolt és tiszteletteljes légkör alakulhat ki a virtuális terekben, mint fizikai megfelelői esetén.


Forrás:

Jean Camp and Y. T. Chien:
The internet as public space: concepts, issues, and implications in public policy

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/572241.572244

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése