keresés

2023. június 5., hétfő

Fenntartható fejlődés és a könyvtár jövője

 Fenntartható fejlődés és a könyvtár jövője

   A társadalmi felelősség, amely a könyvtárakat jellemzi, önmagában megindokolhatja a fenntarthatósági törekvéseket, de érdemes szem előtt tartani, hogy hosszú távú érdeke is fűződhet hozzá a nagyobb támogatottság, látogatottság, népszerűség miatt. Nem véletlen, hogy már egészen elterjedt trenddé vált a zöld könyvtári törekvés, egyre több kezdeményezés születik, ezáltal egyre több eredmény is. A könyvtárak több lehetőséggel rendelkeznek a fenntartható fejlődés területén, mint ahogyan először gondolhatnánk.Fenntartható fejlődés

   Talán a legegyszerűbb megfogalmazásban: "A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat, ill. szervezési elv, ami »kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.«"[Fenntartható fejlődés (Wikipédia)]. Ez azonban nagyon általános, így érdemes foglalkozni a pontosabb értelmezéseivel, a fenntartható fejlődési folyamat elemzésének legszélesebb körben elfogadott szempontjaival.
   A fent említett definíció a hazai bevezetésekor is már megosztó volt. Az eredeti fordításban a "szükséglet" szó helyett az "igény" szó volt használatban, de már belátták, hogy az "igény" szó félreértésekhez vezethet. Míg az igények maximalizálhatatlanok, így könnyen lehet őket túlértékelni, addig a szükséglet meghatározhatóbb és kevésbé használható a mondandó elferdítéséhez és a valójában szükségtelen célkitűzések alátámasztására. [Fenntartható fejlődés fogalma (Youtube)]

   A fenntarthatóság alapja ugyan az ökoszisztéma épsége, de a társadalom és a gazdaság is kiemelendő tényezők. Ezek csak együtt adnak reális képet a jövőről, mindenképpen együtt kezelendők, mivel komplex rendszert alkotnak.
   Eleinte a környezet-társadalom-gazdaság komponenseket egyenrangúként kezelték, de aztán fontossági sorrendet állítottak fel közöttük. Stabil társadalom csak akkor jöhet létre, ha élhető a környezet, megfelelő gazdaság pedig csak működő társadalomban Iétezhet. Emiatt az ökoszisztémát elsődleges fontosságúnak kellene kezelni, de a gazdasági érdekeket semmiképpen sem szabadna a másik kettő fölé emelni. [Fenntartható fejlődés (EIONET)]

A könyvtár szerepe

   A könyvtár olyan intézményi szintű cselekvőképességű szervezet, amelynek ideális esetben (népességarányosan soknak számító látogató ellátásakor) kiemelt fontosságú szerepe van a legkülönbözőbb szociális rétegek és társadalmi csoportok megszólításában, nevelheti, bővítheti ismereteiket. A könyvtár kulturális intézmény, a társadalom egészét szólítja meg, feladata a szabad információáramlás biztosítása. Közreműködik a fontos tudásanyagok közreadásában, releváns és korszerű információkkal rendelkezik, így segíti a felelős döntéshozatalt.
   Három különböző, nagyobb aspektust különítek el, amelyek szem előtt tartása - véleményem szerint - hozzájárul a Föld védelméhez történő érdemi csatlakozáshoz. A zöld intézményi működést (green building), amely a környezetkímélő építkezés és az intézmény zöld üzemeltetését jelenti. A zöld dokumentumállományt, amely a zöld szemléletet és környezetkímélési módszereket, mint megkülönböztetett tematika súlyponti gyűjteményként kezelését és ezen dokumentumok mondanivalójának terjesztését jelenti. A harmadik pedig a zöld projektek és programok szervezése, amely mozgósítja a könyvtári dolgozókat, a könyvtárlátogató közösséget és egyéb érdeklődőket az informálódásra és a szemléletváltoztatásra.
   Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete, United Nations) tizenhét pontban gyűjtötte össze a fenntartható fejlődési célokat (sustainable development goals). Ezek figyelembevétele hatékony alapot adhat bármilyen zöld terv, mozgalom számára, egységesítheti a különböző intézmények és nemzetek céljait, segítheti az együttműködést közöttük. Becsületesen követve az ebben foglaltakat igazán modern, huszonegyedik századi szervezetet lehet létrehozni. [Fenntartható fejlődési célok]
   Hogyha a zöld könyvtári törekvések eljutnak a kivitelezésig, akkor az intézmény szimpatikussá válhat, valamint kellemes és magával ragadó közösségi térként népszerűsítheti a környezetvédelmet, ezáltal társadalmi szinten beépülhet a könyvtár a köztudatba, valamint erősítheti a környezettudatosságot és a hosszú távon is megfelelő élőhelyet, társadalmi elégedettséget biztosíthatja.

A könyvtár jövője

   Újabban a könyvtárak jövőjét a multifunkciós létben látják, ezáltal megemlíthető rengeteg különleges lehetőség, amelyek a hagyományos könyvtári funkciókon túlmutatnak. Az alapvető könyvtári funkcióktól eltérő projektek, programok magasabb szintre emelhetik a - bizonyos szemszögből korlátolt - könyvtári törekvéseket a zöld, fenntartható működés felé.
   A könyvtárak internetes jelenléte, a virtuális terek használata is a fenntarthatóság felé mutatnak. Egyrészt kisebb a környezetterhelés (kevesebb tömegközlekedésre, kevesebb papírfelhasználásra van szükség, stb.), másrészt könnyebben megszólítja a fiatalokat az intézmény, így a már említett hosszú távú társadalmi hatás érvényesül. Emellett a munka hatékonyságán is javít. [Az internet, mint virtuális közösségi tér]
   A fenntartható fejlődéshez szükséges erőforrásokhoz tartozik a humánerőforrás, valamint a szolgáltatások esetén a szolgáltatást igénybe vevő emberek. Egyrészről elegendő számú, megfelelő szakmai tudással és kompetenciával rendelkező könyvtári dolgozónak kell lennie, valamint elegendő számú könyvtárhasználónak, különben a könyvtári munka értéke csökken, hosszú távon feleslegessé válhat, a támogatottsága csökkenhet.
   A könyvtáraknak komoly szerepe van az oktatásban. A tanulási folyamatból az egyén egyértelműen profitál, az egyénnek pedig hatása van a közösségre. Hogyha a közösség tudatosan kezeli a környezetét, akkor jó esetben hasznosnak ítéli a könyvtárakat és az egyén, valamint a társadalom fejlődését előremozdító folyamat végén a könyvtár elismertségre tesz szert.
   Amint társadalmi szinten beépül a köztudatba a könyvtár, mint hasznos és ígéretes intézmény, akkor a fiatalság körében is elterjedtebb lehet a használata, majd hosszú távon több lesz a felhasználó. Ha népszerűsödik a könyvtár, akkor fejlődik, egyre több erőforrása lesz, és adott helyzetben a zöld könyvtári törekvéseket - a gazdaságos működés miatt - egyre jobban előre tudja lendíteni.

Végszó

   A tudományban is vitatott kifejezés a "fenntartható fejlődés", nem csak a közbeszédben. Igazán nehéz meglátni a célravezető lehetőségeket az átgondolatlan, légből kapott koncepciók között. Azonban nem érdemes emiatt irrelevánsnak és hiábavalónak tartani az intézkedéseket és a próbálkozásokat. Mindenkinek a legjobb tudása szerint kellene mindent megtennie a fenntarthatóságért. 

Forrás:

IFLA joins UNESCO Greening Education Partnership, stresses role of libraries within schools and communities
https://www.ifla.org/news/ifla-joins-unesco-greening-education-partnership-stresses-role-of-libraries-within-schools-and-communities/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése