keresés

2020. szeptember 22., kedd

Digitális bölcsészet
,, A digitális bölcsészet olyan tudományos diszciplína, amely számítógépes technológiákat használ, fejleszt bölcsészeti, társadalomtudományi kutatások során. Így hagyományos tudományos kérdésekre keres többnyire matematizálható válaszokat, valamint az új módszerek révén új kérdésfelvetésekkel gazdagítja a bölcsészet-és társadalomtudományokat. A digitális bölcsészet ennélfogva trandiszciplináris kutatási terület, ahol a számítógép számolási kapacitását irodalomtudományi, kulturális, emlékezeti, médiatudományi, történettudományi és nyelvészeti kulturális programban használja fel..." (Wikipédia)

Történelmi háttér:

Az 1940-es évekre nyúlik vissza a bölcsészettudományok és számítógépek története. Roberto Busa (1913.11.28. ; Gallarate, Varse megye -2011.08.09.) olasz szerzetes, teológus és nyelvész. Az ő nevéhez köthető a digitális bölcsészet mellett az elektronikus adatfeldolgozás használata a bölcsészettudományokban, s az Index Thomisticus létrehozása.  Az Index Thomisticus egy számítógép által generált konkordancia, amelyet Roberto Busa Aquinói Szent Tamás műveinek digitalizálásához hozott létre.  Ezt követően elkezdődött a szövegek digitalizálása, majd a digitalizált szövegekben a szavak keresését, számolásátés statisztikai módszereket alkalmazni.                                                          Később elkezdtek xml címkézési struktúrát alkalmazni szöveges dokumentumok metaadatokkal történő leírására. Az xml címkézési struktúra alkalmazása , szöveges dokumentumokkal történő ellátása irányította a figyelmet arra, hogy érdemes szabványokat kialakítani metaadatolásra. Így jöttek létre a metaadat szabványok. Ezek közül a TEI ( Text Enconding Intatitive) kódolás vált legsikeresebbé a bölcsészettudományok körében, mert a TEI-XML segítségével nemcsak a látható szerkezeti struktúrákat jelölhetjük, hanem a szöveghez fűződő értelmezéseket és elemzéseket is.                             Amikor a digitális bölcsészet (Digital Humanites) megszületett, akkor elindult egy új folyamat. Elkezdett különválni a nyelvészeti és a kulturális beállítódás. A digitális bölcsészet elsősorban kulturális produktumokkal foglalkozik, míg a számítógépes nyelvészet a nyelvi elemzésekkel, korpusznyelvészettel és ezek gyakorlati alkalmazásával, azaz gépi fordítással és szöveg hanggá, hang szöveggé alakításával, szövegbányászattal. 

   https://qulto.eu/documents/20182/106201A szemantikus web :

Na, de mi a szemantika? :  Röviden jeltudomány. Tudatos gondolkodás arról, hogy életünk során honnan szerezzük az információkat. A jelek egész életünk során végigkísérnek minket. A szemantika jelelmélettel foglalkozik és a XX.század közepén vált elismert tudománnyá. A szemantika során bonyolultabb jelenséget egyszerűbb jelenségekhez kapcsolunk. A szemantika a nyelvtudománnyal van a legszorosabb kapcsolatban. A szemantika fajtái : szintaktika ; szemantika ; pragmatika. 

Mi a szemantika lényege? Ugyanaz a jel más környezetben más-mást jelent.  Az információknak hatást kell kiváltaniuk. Ilyen hatások : érzelmek, cselekvések, gondolatok.

JEL - JELÖLT : Szigmatikai viszony

JEL - JEL : Szintaktikai viszony

,, A szemantikus web egy közös keretet biztosít az adatok határok nélküli megosztására és újrahasznosítására az alkalmazások, intézmények és közösségek között....." ( Tim Berners-Lee , 2001)

A szemantikus web weblapok helyett adatelemeket kapcsol össze egymással. Ez az adatkapcsolat modell új összefüggéseket tár fel az emberek, az üzleti világ, különböző közösségek számára, megkönnyítve a tudás megszerzését és terjesztését.

A szemantikus web fő eszközei jól használhatóak a digitális bölcsészet területén. Ilyen eszközök a : URI , RDF , SPARQL, ontológiák .

Tim Berners-Lee 


Az ELTE működtet Digitális Bölcsészeti Központot. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Központ együttműködő partnere az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtár-és Információtudományi Intézetének.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 2017.03.31-én 10:00 és 11:30 között az ELTE BTK Könyvtár-és Információtudományi Intézete, Könyvtártudományi Doktori Programja, valamint Digitális Bölcsészet Központja a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködve tematikus előadást rendezett meg vendégelőadókkal ,, Fókuszban a digitális bölcsészet" címmel. A digitális bölcsészet szerepe a könyvtár-és információtudományban

A digitális bölcsészet és a könyvtár-és információtudomány hasonló, egymáshoz közel álló diszciplinák. 2018. november 6-án 17 órakor az ELTE BTK Könyvtár-és Információtudományi Intézet falain belül a ,, Digitális bölcsészet" című folyóirat első számának mgjelenése alkalmából sor került egy lapbemutató kerekasztal beszélgetésre. A beszélgetés moderátora az Intézet egyik oktatója Fodor János volt. 
Emellett a TMT 2018 decembere és 2019 áprilisa közötti számaiban megjelent Dr. Kiszl Péter és Mátyás Melinda : Digitális bölcsészet a könyvtár-és információtudományban című kutatása.
A TMT 65.évfolyamának 12.számában megjelenő kutatás második része az European Association for Digital Humanites (EDAH) által közzétett projektek alapján digitális bölcsészeti technológiákat alkalmazó kutatástámogató programokat (#dariahTeach, The Programming Historian, CATMA-Computer Aided Textual Markup and Analysis, EVT- Editon Visualization Technology, READ-Recognition and Enrichment of Archival Documents, OES-Open Encyclopedia System) elemzése történt. Az elemzés szempontjai :  a magyarországi könyvtárakban és könyvtárosképzésben történő elterjedésük ösztönzése, a hazai tartalomszolgáltatások szinvonalának emelése. 
   A digitális bölcsészet európai hálózata 1973-ban Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC) néven alakult, 2012-től European Association for Digital Humanites (EDAH) a digitális bölcsészet legelő és legnagyobb európai szakmai szervezete, mely a formálódó új diszciplína tudományterületeken átívelő kontinensbeli képviseletét vállalja fel. Fókuszában elsősorban a kutatás, a fejlesztés, illetve a korszerű módszerek és technológiák közvetítése áll. Az EDAH célja mintegy 850 egyéni tagjának tudományos hálózatba szervezése, amelyet az informálisan csatlakozott partnerek ( Partner Organizations) és a regionális tömörülések (Associate Organizations) aktívan segítenek.
AIUCD : Associazione per I'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (Olaszország)
 CZDHI : Czech Digital Humanites Intiative (Csehország)
DHd : Digital Humanities im deutschsprachigen Raum ( német nyelvek)
 DHN : Digital humaniora i Norden (északi országok)
 DH Russia : Russian Association for Digital Humanities (Oroszország)
Az EDAH az Allience of Digital Humanities Organizations (ADHO) világszervezet tagja, az ALLC Literary and Linguistic Computing címmel 1986-ban útjára indított Digital Scholarship in the Humanities (DSH) az Oxford University Press (OUP) berkeiben megjelenő nemzetközi szakfolyóirat alapítója.

European Association for Digital Humanities nyitóoldalának részlete

A bejegyzésemben korábban felsorolt programok céljaik szerint két nagy csoportra oszthatóak : 
A csoport : Digitális bölcsészeti oktatási anyagokat tartalmazó kutatástámogató projektek : #dariah Teach ; The Programming Historian 
B csoport : Szövegpublikáláshoz kötődő digitális bölcsészeti technológiákat kínáló szoftverek : CATMA - Computer Aided Textual Markup and Analysis ; EVT - Edition Visualization Technology ; READ - Recognition and Enrichment of Archival Documents ; OES - Open Encyclopedia System 

Az EDAH portálján regisztrált kutatástámogató digitális bölcsészeti projektek áttekintése 

                                           


                                          
 Táblázat forrásaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése