keresés

2016. november 23., szerda

T.A.B.B.Y. projekt


(Threat Assessment of Bullying Behaviour in Youth Online)


A projekt célja a fiatalok körében tapasztalható, kortárs online bántalmazás formáinak és nagyságrendjének felmérése, és a jelenség megismertetése a pedagógusokkal, az iskolapszichológusokkal, az iskolavezetéssel, a szülőkkel, valamint a diákokkal. A program a digitális média problémáira irányul.Céljai

A projekt célja egy olyan, iskolai alkalmazottaknak és diákoknak szánt eszköz létrehozása, amellyel azonosíthatók a kockázati tényezők, felmérhető a cyberbullying jelensége, és amellyel az érintettek megelőző lépéseket tehetnek saját maguk és más áldozatok védelmére az ilyen viselkedésekkel szemben. A projekt emellett felhívja a figyelmet a jelenségre, célja a kockázatok és veszélyek tudatosítása és a védekezési készségek fejlesztése az internet, a mobiltelefonok és a közösségi oldalak iskolai és azon kívüli használata során.

A megértésen alapuló intervenció: a bullying prevenciós program 

A Bullying Prevenciós Program (BPP) az online bántalmazások megelőzésére és az incidensek kezelésére kialakított átfogó, iskolákra épülő program. Ennek része a felnőttek (szülők és pedagó- gusok) iskolai programokban való aktív részvételének elősegítése, az elfogadhatatlan viselkedések „kódexének” kidolgozása, a lefektetett szabályok megszegésének konzekvens szankcionálása, valamint a felnőttek közül „példaképek” kiválasztása.

A program törekvése egyrészt, hogy általánosan pozitív iskolai környezetet teremtsenek a biztonságos és hatékony tanulás érdekében. A programban a teljes iskolai populáció részt vesz. A cél a kortársak között, az iskolában és az iskolán kívül előforduló bullying típusú viselkedések minimálisra csökkentése (ideális esetben megszüntetése), az új problémák kialakulásának megelőzése, és összességében jobb kortárs kapcsolatok teremtése.
Másrészt a program olyan adminisztratív elemeket tartalmaz, mint amilyen az anonim és önkéntes kérdőívek kitöltése a diákok által. Célja a jelenség iskolai és azon kívül megvalósuló típusainak és volumenének felmérése, egy iskolai koordináló bizottság létrehozása a BPP és más prevenciós programok megtervezésére és megvalósítására, a pedagógusok és a szülők számára konfliktuskezelési tanácsadás biztosítására, a szupervízió elősegítésére, az iskolai szabályzatok bevezetésére, valamint a szülői közreműködés ösztönzésére.

A pedagógusok és az iskolai dolgozók feladatai a BPP körében 

1. Beiktatni a tanrendbe az online bántalmazási esetek megismertetését. Hatékony közösségi készségeket és konfliktusfeloldási technikákat kell tanítani a gyerekeknek, amelyek magukban foglalják különösen a döntéshozatali mechanizmusok fejlesztését, a problémamegoldó készség kialakítását és online környezetre adaptálását, az online kommunikáció fejlesztését, és az alapvető közösségi normák (tisztelet, türelem, elfogadás) elsajátítását.
2. Ki kell dolgozni speciálisan az online bántalmazás megelőzését és kezelését célzó iránymutatókat, szakmai protokollokat.
3. Fejleszteni kell a saját osztályterem közösségi légkörét.
4. Meg kell tanítani a kamaszoknak, milyen formában reagáljanak az online bántalmazásra, milyen szinten vonódjanak bele a konfliktusokba, és mikor kell azokat figyelmen kívül hagyni.
5. Meg kell tanítani a gyerekeknek, mennyire fontos az, hogy akik a bántalmazást észlelik, tudomást szereznek, azok ne hallgassanak, hogy segítsék az áldozatot és jelentsék, amit tapasztaltak.
6. Bátorítani kell a kamaszokat arra, hogy önállóan is próbálják megakadályozni az online konfliktusok eldurvulását.
7. A szülőkkel együttműködve folyamatosan „képezni” kell a gyerekeket az önkontroll, valamint az empátia és az altruizmus fejlesztése terén.
8. Individuális, egyénre szabott intervenciós terveket kell készíteni olyan gyerekek számára, akik elkövetőként vagy áldozatként (esetleg mindkét szerepben) belevonódtak valamilyen bántalmazási, illetve online bántalmazási eseménybe.
9. Támogatni kell a (valóságos és potenciális) áldozatokat a sérelem fogalmának tágításával, annak megismertetésével, fel kell vértezni őket lehetséges megoldási forgatókönyvekkel és képességekkel az esetek megelőzése és a hatékony válaszadás érdekében.
10. Fel kell deríteni, mi áll az online bántalmazás(ok) hátterében.
11. Az iskolai programokon elő kell segíteni (szerepjátékokkal, beszélgetésekkel, vetélkedőkkel stb.) olyan képességek kifejlesztését, mint amilyen például az empátiás készség, amelyek segítségével az elkövető közelebb jut az általa okozott sérelem természetének átéléséhez, megértéséhez, és amelyek hozzájárulhatnak a pozitív viselkedésminták adaptálódásához. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése