keresés

2023. december 31., vasárnap

Mesterséges intelligencia a közoktatásban

MI a csoda?! Tényleg, mi az az MI? És mi az AI?  Vajon, ha megkérdeznénk az utca emberét tudná a választ? Nem vagyok benne biztos. És ha azt kérdeznénk hallott-e már a mesterséges intelligenciáról? Arra nagy valószínűséggel igen lenne a felelet.  Mégis kevesen tudják mit jelent a fogalom, mit nevezünk valójában mesterséges intelligenciának.  Azért választottam ezt a témát, mert szeretnék tájékozottabb lenni ezen a területen és érdekel, hogy tényleg csodaszámba megy-e az MI alkalmazása a közoktatásban. A negyedik ipari forradalom korát éljük. A digitális, a fizikai és a biológiai technológiák összefonódnak, integrálódnak és a mindennapjaink részévé válnak. A társadalom és a gazdaság alapjaiban változik meg.

Alig több, mint egy évvel ezelőtt tört be az emberek mindennapjaiba a ChatGPT, az OpenAI kutatólaboratórium által fejlesztett mesterséges intelligencia, rövidítve MI-n alapuló technológia, ami azonnal szenzáció lett. Hirtelen nagyon széles körben vált ismertté és elérhetővé. Valószínűleg alig akad olyan ember a Földön, aki ne hallott volna róla, vagy nem próbált már ki valamilyen mesterséges intelligencia alapú alkalmazást. A megjelenése óta kapkodjuk a fejünket, mert alig lehet követni az újabbnál újabb fejlesztésekről, programokról és applikációkról szóló híreket. Ugyanakkor személyes tapasztalatom, hogy sok emberben van bizalmatlanság és félelem az MI-vel szemben.  Egyszerű a magyarázat. Amit nem ismerünk, attól félünk. Nagy a bizonytalanság a használatát illetően is, illetve au utóbbi időben számtalan jogi és etikai kérdés merült fel vele kapcsolatban. Mégis hogyan szerezhetünk információkat róla? Fontos, hogy megbízható és hiteles forrásból tájékozódjunk.

Szerintem az MI megismerésére tökéletes lehet a szakterületenként megrendezett konferenciákon, workshopokon, továbbképzéseken való részvétel, amelyekből szerencsére igen széles a kínálat. A közelmúltban két rendezvényen volt lehetőségem részt venni és anyagot gyűjteni. A következő kérdésekre kerestem választ: Mit jelent pontosan a mesterséges intelligencia? Milyen területeken alkalmazzák? Milyen típusai vannak? Milyen előnyei és hátrányai vannak?  Tudnám-e használni a pedagógusi munkában/ iskolai könyvtárban? Hogyan jelenik meg a digitális oktatásban? Vannak-e már jó gyakorlatok a mesterséges intelligencia használatára a köznevelésben?


Az MI fogalma

Számtalanszor halljuk nap mint nap a mesterséges intelligencia szót, de vajon tudjuk mit jelent. Sokan sokfélét értenek alatta. Nem könnyű a mesterséges intelligencia fogalmát definiálni. Az MI/AI  a számítógép-tudomány legdinamikusabban fejlődő ága, ebből következik, hogy a tudományos fogalomkészletének elemei még csak most alakulnak ki. Fontos tehát megjegyezni, hogy a mesterséges intelligenciának nem létezik egyértelmű definíciója. A Microsoft Azure AI szerint: “Az MI egy számítógépes gépi rendszer azon képessége, hogy az emberihez hasonló kognitív funkciókat tud utánozni, amilyen  például a tanulás, érvelés, tervezés, kreativitás vagy a problémamegoldás.” Lehetővé teszi a technika számára, hogy érzékelje környezetét, foglalkozzon azzal, amit észlel, problémákat oldjon meg, és konkrét cél elérése érdekében tervezze meg lépéseit. A számítógép nemcsak adatokat fogad már előkészített vagy összegyűjtött adatokat érzékelőin, például kameráján keresztül, hanem fel is dolgozza azokat és reagál rájuk. Ezek a rendszerek képesek viselkedésük bizonyos fokú módosítására is, a korábbi lépéseik hatásainak elemzésével és önálló munkával. Az AI olyan hasznos eszközöket támogat, amelyek körülöttünk mindenhol megtalálhatók. Ezek a technológiák már ma is megjelennek a mindennapi életünkben – segítenek az okostelefonokon található fotók rendszerezésében, vagy megtervezik a munkahelyre vezető útvonalat. Olyan feladatokkal néznek szembe, amelyekhez korábban jelentős mértékű emberi intellektusra volt szükség, és számítógépes programozás segítségével oldják meg őket. Az elmúlt évtizedben hatalmas fejlődést láthattunk, amelyet az egyre gyorsuló számítógépek, a gépi tanulás és hasonló technikák bevezetése segített. Így az AI egyre inkább meghatározó része lesz a mindennapi életünknek, a munkánknak, és a világról alkotott képünknek. Végső soron e technológiák jövője nagyban azon múlik, hogy az emberek mihez kezdenek velük, de egyre egyértelműbb, hogy milyen ígéretesek az emberekre váró kihívások átformálásában.


A mesterséges intelligencia rövid története

Habár már korábban is foglalkoztatta a tudósokat a intelligencia kérdésköre, a mesterséges intelligencia-kutatás az ’50-es években kezdődött. 1956-ban az amerikai Dartmouth College egyik nyári workshopján úgy gondolta tíz tudós, hogy  le tudja fektetni egy olyan gép alapjait, amely képes nyelvhasználatra, elvont fogalmak kezelésére, olyan problémák megoldására, amelyek addig kizárólag embereknek sikerültek, illetve önmaga tökéletesítésére. A kutatások aztán a ’70-es években élénkülnek fel. Viszont a mai értelemben vett tanuló gépi intellektus csak a 2000-es évek elejétől fejlődik ilyen jelentős mértékben. Az MI kutatás történetében kiemelkedő szerepe volt az önvezető autók fejlesztésének (pl. Google, Tesla), majd folyamatosan piacra kerültek olyan, mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközök, mint például egyes okostelefonok, vagy például a robotok. 2017-ben kapta meg a világon elsőként állampolgárságát Sophia, a humanoid robot.


A mesterséges intelligencia fő típusai1

Szoftveralapú                                           Fizikai  

-virtuális asszisztensek                             -robotok 
-képelemző szoftverek                             -önvezető autók 
-keresők                                                     -drónok
-beszéd- és arcfelismerő rendszerek         -a dolgok internete


A mesterséges intelligencia kategóriái

Szűk mesterséges intelligencia (Szűk AI) 
Az artificial narrow intelligence (ANI), a szűk vagy más néven “gyenge” MI a számítógépes rendszer azon képességét jelenti, hogy az embernél hatékonyabban el tud végezni egy szűken meghatározott feladatot, korlátozott képességekkel rendelkezik. Jelenleg ebben a fázisban vagyunk. Gyenge AI alkalmazásnak tekinthetők például a chatbotok és az olyan „okos” asszisztensek, mint a Siri vagy az Alexa.


Általános mesterséges intelligencia (Általános AI)
Az erős AI kategóriába azokat az alkalmazásokat sorolják, amik nem csak imitálni képesek az emberi viselkedést, hanem már saját kognitív képességekkel rendelkeznek. Vagyis ezek azok a technológiák, amelyek képesek emberi beavatkozás nélküli tanulásra, adaptációra, problémák megoldásra és kommunikációra. Napjainkban az erős mesterséges intelligencia sokkal inkább egy elméleti fogalom, mintsem egy létező jelenség. A legtöbb gyakorlati alkalmazásban lévő program az emberi gondolkodást utánzó, gyenge kategóriába sorolható.

A mesterséges intelligencia egyik alterülete a gépi tanulás. Ennek során algoritmusokon és matematikai modelleken keresztül taníthatók meg a számítógépek bizonyos feladatok elvégzésére. A gépi tanulás segítségével a rendszerek képesek önállóan feldolgozni nagy mennyiségű adatot és azokból modelleket építeni, mintákat azonosítani és előrejelzéseket biztosítani vagy döntéseket hozni


Mesterséges szuperintelligencia (ASI)
Az ASI, azaz a mesterséges szuper intelligencia definíciója Nick Bostrom, az oxfordi filozófus szerint: „Minden olyan értelem, amely jelentősen meghaladja az emberek kognitív teljesítményét, gyakorlatilag minden érdeklődésre számot tartó területen.” A szuperintelligencia (ASI) felül fogja múlni az emberi intelligenciát. Ez igaz a kreativitásra, az általános bölcsességre és a problémamegoldásra is. Az ASI-val a gépek olyan intelligenciával fognak rendelkezni, amilyet a legfényesebbek emberi elmékben sem tudunk felfedezni. Ez az AI típus, ami miatt annyira sok ember aggódik.

Míg a jelenlegi mesterséges intelligencia kutatás a mesterséges szűk intelligencia kifejlesztéséhez vezetett (ANI) és némi előrelépés a mesterséges általános intelligencia irányába (AGI), a mesterséges szuperintelligencia továbbra is elméleti fogalom. Az ASI elérése jelentős előrelépést igényel az AI-technológiában, és potenciális pozitív és negatív következményeiről széles körben vitatkoznak kutatók, etikusok és jövőkutatók. A fogalom meghatározás és a történeti áttekintés után a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásáról lesz szó a következő részben. Egy előadásról és egy konferenciáról szeretnék részletesen beszámolni.


1. Mesterséges intelligencia az oktatás új dimenziója? 
V. Digitális Oktatási Konferencia 
Hogyan tovább? Új korszak kezdődik a köznevelésben?
Adatok a köznevelésben? Adatból információ, információ, mint adat?

Rövid összefoglaló a konferenciáról

Előadók:  
Papp András, igazgató 

Nagy-Rácz István, AL, data science szakértő, Dmlab Kft. 

Tartsayné Dr. Németh Nóra, Angol-Amerikai Intézet egyetemi adjunktus, ELTE BTK

Németi Júlia, senior oktatási szakértő, Education, Next Oktatástechnológiai Szövetség

Schenkerik András, ügyvezető igazgató, Zemosyne Technologies

Ujlaki János, angol, matematika tanár, Európa 2000 Gimnázium

Az MI lehetséges alkalmazási területei az oktatásban

1. Személyre szabott, rugalmasabb tanulás
Az MI képes az egyéni tanulási stílusok és tempók felismerésére és adaptálására

2. Adatvezérelt döntéshozatal 
Az MI képes nagy mennyiségű strukturálatlan adatelemzésre, amely segíthet a tanulók fejlődésének nyomon követésében és az oktatási stratégiák finomításában.

3. Naprakész interaktív tanulási eszközök 
Az MI által vezérelt chatbotok és virtuális asszisztensek, amelyek kérdésekre válaszolnak és segítenek a tanulóknak mélyebben megérteni a tananyagot.

Játékosított tanulási programok, amelyek az egyenlő motivációt növelik.

4. Kreativitás és problémamegoldás fejlesztése
Kreatív problémamegoldó feladatok generálása oktatási élmény biztosítása.

Milyen hátrányai vannak az MI-nek

1. Emberi interakciók hiánya
A gép nem pótolja az emberi kapcsolatot és a pedagógusok által nyújtott támogatást.

2. Adatvédelem
Az MI alapú rendszerek gyakran gyűjtenek adatokat a diákról, ami adatvédelmi szempontból aggályos. Kérdés: a feltöltött anyagokat, ki hol tárolja és mit csinál velük?


3. Túlzott függőség
Ha a diákok túlságosan csak erre az eszközre támaszkodnak, az korlátozhatja kritikai gondolkodásukat és problémamegoldó képességüket

4. Hibák és korlátok 
Az MI nem tökéletes, hibákat tartalmazhat ill. hiányosságai lehetnek, sőt hallucinálhat , amelyek befolyásolhatják a tanulást.

A tanári szerep változása

Lépést kell tartani a 21. századi technológiával, miközben a múlt századi a kimeneti követelmény.
A pedagógus szerepköre változik: mentor, facilitátor, “karmester” szerep.
A tanár 20%-ban legyen aktív a tanórán, míg a diákok 80%-ban! Frontális oktatás
Kreatív és változatos feladatok használata, a diákoknak kihívás legyen megoldani, gondolkodásra késztessen.

FONTOS! Esszéírás, csak pedagógus előtt, papíron!

Nekem nagyon tetszett Tartsayné Dr. Németh Nórának, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi adjunktusának a prezentációja a Mesterséges intelligencia a nyelvtanulásban címmel. Az adjunktus asszony gyakorló angoltanár, a köznevelésben is dolgozik, 9-19 éves gyerekeknek tanít angol nyelvet, és a mesterséges intelligencián alapuló saját jó gyakorlatát ismertette a hallgatósággal.  Bemutatta hogyan lehet a mesterséges intelligencián alapuló technológiát ötvözni a projekt alapú oktatási módszerrel. Az MI -vel karaktereket/ szereplőket alkotni és abból szövevényes és izgalmas krimit írni tanári segítséggel. A történetmesélésen keresztül fejlődik a tanulók kritikai gondolkodása és a kreativitása. 

A felhasználható MI eszközök: MOODPlaylist/ - zene, DALL-E3  - kép, festészet; AVATAR MAKER - szereplők, karakterek alkotása, GPT-4 - kapcsolati háló készítése és nyomozás, történetépítés menete: újabb szereplők bevonása, új helyzetek, váratlan információk, szerepek kijelölése, kihívások, beépített szereplők/ csoportmunka. 

A javasolt tanári eszközök: ChatGPT - történet megírása, karakterek, alibik, megoldások; MagicScool.ai - óratervek, tesztek, szószedetek; There is an AI for that  - speciális feladatra MI keresése.

A konferencia fő üzenete: El kell érni, hogy a tanulók megértsék, bár a mesterséges intelligencia értékes eszköz, nem helyettesíti az emberi gondolkodást és kreativitást.

Az előadások nagyon érdekesek voltak. Értékes és hasznos információkat osztottak meg a hallgatósággal a szakemberek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Sokat tanultam belőle. Akit a téma bővebben érdekel, és nem csak a pedagógiai vonatkozások, annak ajánlom keresse fel az  Európa 2000 Gimnázium YouTube csatornáját, mert a teljes konferencia elérhető, és előadók szerinti bontásban visszanézhető.


2. Információzz velünk, hogy az MI partner legyen, ne ellenfél!
28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Előadók: Cserlakiné Hagymássy Krisztina elnök és Dömsödi Andrea alelnök

Az előadásnak két fókusza volt, egyrészt a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások bemutatása, amiket az iskolai könyvtárban is használhatunk, másrészt egy KTE kiadvány népszerűsítése az információ és a könyvtárak használatához, Információzz! De miért? címmel. “Elvisz a zsákos ember … avagy féljünk-e az MI -től? “- hangzott el egy “költői kérdés” az előadás elején. Nos, semmiképpen sem kell tartani tőle, ez volt a rendezvény üzenete. Könyvtárostanárként ennek a technológiának a használata egy jó lehetőség, de hatalmas felelősség is. Az iskolai könyvtárban segíteni kell a diákokat abban, hogy ne az MI irányítsa őket, hanem fordítva. Ez lenne a cél. A kérdés az, hogyan érhetjük el. Természetesen ehhez először nekünk könyvtárosoknak, pedagógusoknak kell alaposan megismerni az új eszközt, tapasztalatokat gyűjteni a használatát és a könyvtári környezetben való felhasználhatóságát illetően. Számos különböző MI applikáció, program áll rendelkezésre, érdemes kipróbálni őket!  


ChatGPT

A Chat GPT-t például ötletelésre használható.  Egy lehetséges feladatot ismertettek az előadáson.“Szeptember 30-án van a magyar népmese napja. Azok a diákok, akik a saját osztályukban hétfőn csinálnak valami gyorsan megvalósítható, kreatív dolgot, ami a magyar népmesét népszerűsíti, azok bent alhatnak a következő iskolai könyvtári éjszakán. Ötletes, megdöbbentő program kell. Feladat: Írjatok egy promptot (kérdést, utasítást) a feladathoz. Gondoljátok át, mit kell tartalmazzon. “

A feladat megoldásának kulcsa a jó és pontos prompt írás! Minden paraméternek szerepelnie kell. Pl.: hány éveseknek szóljon. A kapott válaszok alapján is változtathatom, irányíthatom a keresést. A találatokat kritikai elemzésnek kell alávetni minden esetben. Pl. Tényleg megvalósítható-e a program? A jó könyvtáros a prompt írás specialistájává válhat.


AI-Office

Az MI vezérelt virtuális munkaerő alkalmazás, az AI-Office: https://ai-office.hu érdekes lehetőségeket kínál beszédes nevekkel. “Vajon változtatnunk kell a rólunk kialakult képen? Talán vegyünk fel néhány munkatársat a könyvtárba”? Összefoglaló Ödön, Kucsszavas Károly, Átfogalmazó Ágnes, Blogoló Béla, Polarizáló Petra, Intuitív Ildikó, Rövidítő Robi vagy Helyesen Heléna? Tesztelni kell és kiderül, tudjuk-e használni a későbbiekben valamelyik projektünkhöz/ tanóránkhoz.


Összegzés

Igenis vannak csodák! Léteznek a közoktatásban előremutató és sikeres próbálkozások a mesterséges intelligencia használatára. Úgy gondolom, hogy a 21. századi technológia által kínált lehetőségeket az élet minden területén ki kell használni, akár a tanításban is. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy a gépek soha nem helyettesíthetik a tanár személyét, viszont néha jó, ha segítenek.

Nagyné Jelics AdriennFelhasznált irodalom


CSEPELI, Gy.: Ember 2.0. A mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi hatásai. Budapest, Kossuth Kiadó, 2020. 

TILESH György - HATAMLEH, Omar: Mesterség és intelligencia. Vegyük kezünkbe sorsunkat az MI korában. Az MI megértése. p.18-29. Libri Kiadó, Budapest, 2021.


ForrásjegyzékHold. Alapkezelő. Mit jelent a mesterséges intelligencia? https://hold.hu/lexikon/mesterseges-intelligencia-strategia-fogalma/  [2023.11.20.]

Microsoft Azure. Mit jelent a mesterséges intelligencia? Letöltés helye: https://azure.microsoft.com/hu-hu/re [2023.10.15.]

Pénzcentrum.hu. Tech. Aktualitások az AI (MI) világából: hol tart a mesterséges intelligencia 2023-ban? https://www.penzcentrum.hu/tech/20230618/aktualitasok-az-ai-mi-vilagabol-hol-tart-a-mesterseges-intelligencia-2023-ban-1138062# [2023.11.22.]


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése