keresés

2023. december 31., vasárnap

Technikai újítások TMJV József Attila Könyvtár olvasószolgálatában

A Komárom-Esztergom vármegyei Gyermelyi Könyvtárban dolgozom. Településünk könyvtára a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (KSZR) keresztül szakmai együttműködésben van a tatabányai TMJV József Attila Könyvtárral. Megyei könyvtárunkat rendszeresen látogatom, a szakmai gyakorlatomat is ott töltöttem. Kipróbálhattam és gyakran használom az olvasószolgálatban megjelent technikai újdonságaikat. A könyvtár a legmesszemenőbb mértékben figyelembe veszi az olvasók igényeit, melyek kiszolgálására törekszik. Vannak olyan a gyakorlatban is alkalmazott technikai megoldásaik, melyek az országban elsőként, vagy legalább elsők között lettek bevezetve. Beadandóm témájául ezeket az újdonságokat szeretném bemutatni.


Az e-könyv kölcsönzés

„Az e-könyv (angolul e-book) elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget és egyes esetekben képet tartalmazó fájl, amely a nyomtatott könyv digitális megfelelője. Olvasásához vagy speciális elektronikai eszköz, e-könyv-olvasó, vagy szoftver szükséges.

Az e-könyvet, azaz elektronikus könyvet az internet megjelenése hívta életre. Korábban is készítettek olyan elektronikus dokumentumokat, amelyek könyvszerű tartalmat hordoztak, de e-könyvnek igazán azóta nevezik ezeket, amióta letölthetővé váltak az internetről. Az e-könyvek elterjedésének másik feltétele a megfelelő méretű és minőségű kijelzővel rendelkező hordozható eszközök megjelenése. Jelenleg a célnak leginkább megfelelő olvasó eszköz az ún. e-papír kijelzővel ellátott e-könyv-olvasó, amely technológia - habár nem erre a célra fejlesztették ki - a minőségi feltételeknek legjobban megfelel. A kijelző a papíralapú könyv olvasásához hasonló élményt biztosít és hosszú időn keresztül olvashatunk anélkül, hogy az a szemnek megterhelő lenne.” 1


Az e-könyvek elérhetősége

A világháló többféle e-book kölcsönzésre és vásárlásra ad lehetőséget. Ezeknek egy része jogilag tiszta, más része nem tiszteli a szerzői jogokat, úgynevezett kalóz példányok. Az interneten főként szakirodalmi adatbázisok tesznek ingyenesen elérhetővé könyveket, elektronikus formátumban. Ezeken kívül a szabadon elérhető könyvek főleg a klasszikus irodalmat képviselik. A Magyar Elektronikus Könyvtár kínálatában leginkább magyar nyelvű, magyar vonatkozású elektronikus dokumentumok vannak, kulturális és oktatási céllal. A Digitális Irodalmi Akadémia a DIA tagok irodalmi alkotásokat teszi közzé.

A könyvtárat látogató olvasók azonban leginkább ugyanolyan könyveket szeretnének e-könyv formában is olvasni, mint könyvtárak hagyományos papíralapú könyvei közül a legnépszerűbbek. Ezek pedig a friss megjelenésű regények, romantikus könyvek és krimik. Magyarországon például a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasói kölcsönözhetnek e-könyveket. Székesfehérváron az e-könyveket e-olvasóval együtt lehet kölcsönözni. Az e-olvasóra előre telepített digitális tartalmakat lehet elérni a kölcsönzési ideje alatt.


e-könyv kölcsönzés a József Attila Könyvtárban

A tatabányai József Attila Könyvtárban az e-könyv kölcsönzést hosszú előkészítési folyamat előzte meg. A könyvtár gyakorlatában már évekkel korábban megjelent a digitális tartalmak befogadása és katalogizálása, ugyanis különböző elektronikus formátumban érkeztek dokumentumok, szakdolgozatok. A digitalizálási stratégia része az e-folyóirattár és e-könyvtár létrehozása, mely megyei jelentőségű dokumentumok digitalizálásával valósul meg. A szolgáltatás bevezetése komoly elemzést követően történt meg. A döntéselőkészítési folyamat része volt az az elgondolás, hogy a szolgáltatást e-olvasók vásárlásával vezetik be. Ez újabb kérdéseket vetett fel. Az elektronikus eszközök kölcsönzéséhez kaucióra lett volna szükség. Az esetlegesen sérült, tönkrement, elvesztett e-olvasók esetében is szükség lett volna szabályozásra. Az eszközök töltöttségét is ellenőrizni kellett volna. Az e-olvasókra letöltött tartalmak esetleges másolásával a szerzői jogok sérültek volna.


CloudLibrary

A megoldást a könyvtár a Bibliotheca CloudLibrary alkalmazásban találta meg. Az alkalmazás egy felhőalapú digitális tartalomkölcsönző rendszer, melynek használatakor nincs szükség e-olvasók beszerzésére, kölcsönzésére, szervizelésére. A Bibliotheca egy olyan vállalkozás, amely könyvtári támogatást nyújt az e-könyvek kölcsönzéséhez, kölcsönzőrendszerük neve: CloudLibrary, mely világ vezető e-könyv és hangoskönyv megoldása. Az alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy a könyvtárhasználók számára bárhol elérhető legyen.

A szolgáltatás bevezetésében Softlink Hungary Kft. volt a tatabányai könyvtár együttműködő partnere. A szolgáltatás megrendelése 2021. végén történt. A fejlesztési folyamat során szerződéseket kellett kötni magyar kiadókkal, a kölcsönzési felületet kellett magyarra fordítani, a programot össze kellett hangolni a könyvtár TextLib integrált könyvtári rendszerével. 2023. áprilisban rendelték meg az első könyveket. A beszerzést követte a „polcok” létrehozása. Az olvasóközönség 2023. júliusban ismerhette meg az e-könyv kölcsönző felületet.


A CloudLibrary használata

Az e-könyv kölcsönzéshez az olvasónak rendelkeznie kell okostelefonnal, tablettel vagy alkalmazás telepítésre alkalmas e-olvasóval. Kölcsönzésre mindenki jogosult, aki érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik. A szolgáltatás nem csak a megyei könyvtár és fiókkönyvtárainak tagjai számára érhető el, hanem a KSZR által működtetett közel 60 település olvasói számára is. Az applikáció letöltését követően a bejelentkezési folyamat rendkívül egyszerű. Első bejelentkezéskor ki kell választani az országot, települést, szolgáltató könyvtárat. Belépéshez szükség van a könyvtárhasználó olvasójegyének számára és egy jelszóra, mely megegyezik az olvasó születési dátumával, ééhhnn formátumban. Az e-könyvek azonnal elérhetővé válnak. Egyszerre három könyvet, 30 napra lehet kölcsönözni. A kölcsönzési idő háromszor 30 nappal hosszabbítható, amennyiben nem érkezett előjegyzés az e-könyvre. A más olvasó által épp olvasott könyvekre előjegyzést lehet kérni. A kölcsönzési idő elteltével az e-könyv elérése megszűnik a készüléken. Az alkalmazás használatát oktatóvideóval segíti a könyvtár.2

Az olvasók számára nyújtott e-könyvek kínálatának összeállítása a 2021-es olvasói igényfelmérésen alapult. A válaszadók 81%-a kortárs szépirodalmat, 72%-a klasszikus szépirodalmat, 53%-a szakirodalmat, 35%-a idegen nyelvű szépirodalmat és 17%-a idegen nyelvű szakirodalmat látott volna szívesen a kínálatban.3 Az alkalmazás bevezetésekor 150 e-könyv vált elérhetővé, melyet a könyvtár tervei szerint fognak bővíteni. Az e-könyvek beszerzési ára nagyon magas. Ára nem csak a papír formátumú példányokét haladja meg, hanem a piacon elérhető e-könyvek árának háromszorosával számolhatnak a könyvtárak. Előnyként állapítható meg, hogy a példányok azonnal elérhetők, nem sérülnek, nem szorulnak javításra és nem vesznek el. Technikailag lehetetlen késve visszavinni a kölcsönzött tartalmat. Utazáskor szinte semmilyen helyigényük nincs. Állományba vételük egyszerűbb, mint a papíralapú könyvek pecséttel, leltári számmal, jelzettel való ellátása. A példányokat a könyvtárosoknak nem kell a polcokon keresgélniük, nem kerülnek véletlenül rossz helyre. Hátrányuk ugyanakkor az, hogy sok olvasó idegenkedik az okoseszközön való olvasástól, az olvasási élmény megváltozik, sokaknak hiányzik a „könyv illata” és a könyvtáros társasága.

A szolgáltatás bevezetését a könyvtár különböző felületein hirdette meg. Az első hónapok kölcsönzési adatai szerint a kezdeti nagyobb lelkesedést lecsengés követte, amely várhatóan egy állandó, emelkedő szintre fog beállni. A kölcsönzések aránya követi az alapként vett olvasói felmérés arányait. Legtöbben romantikus szépirodalmi regényeket kölcsönöztek, ezt a krimi, sci-fi, fantasy kiadványok kölcsönzési számai követik. Csökkenő sorrendben ifjúsági irodalmat, szakirodalmat, kötelező olvasmányokat, kortárs magyar szépirodalmat és versesköteteket kölcsönöztek a tatabányai TMJV József Attila Könyvtár CloudLibrary alkalmazásának felhasználói.


Jövőbeli tervek:

Az alkalmazás felülete lehetőséget nyújt arra, hogy a könyvtár olvasói számára ezen keresztül történjen az online beiratkozás, olvasójegy hosszabbítás. Természetesen a szolgáltatásnak része kell, hogy legyen az online fizetés is. Olvasói kéréseknek megfelelően az ifjúsági polcokra mangákat fog beszerezni a könyvtár, bővíti az idegen nyelvű szépirodalmat nem csak angol és francia, de koreai és japán nyelvű irodalommal is. A további célok közt kiemelten szerepel a gyermekkönyvek beszerzése.


RFID technológia alkalmazása a tatabányai TMJV József Attila Könyvtárban

„Az RFID (Radio Frequency IDentification – Rádiófrekvenciás azonosítási módszer) automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. Az RFID-címke egy apró tárgy, amely rögzíthető vagy beépíthető az azonosítani kívánt objektumba. Az objektum lehet tárgy, például egy árucikk, vagy alkatrész, illetve élőlény, így akár ember is."4

Az RFID technológia, az áruházak és raktári rendszerek után a könyvtárakban is egyre népszerűbbé válik. Az RFID technológia lehetővé teszi a könyvtárakban az automatikus kölcsönzést, mindemellett és állományvédelmi célokat szolgál. „A technológia lényege, hogy az adatok tárolása egy szilícium alapú, antennával rendelkező, hordozható csipen (transponder) történik, az adatok továbbítása pedig rádióhullámok segítségével valósul meg. Mindezek segítségével – a vonalkódhoz képest – nagyságrendekkel több adatot lehet tárolni, illetve azok leolvasása fizikai kontaktus nélkül, nagyobb távolságból, tömegében is megoldható. Ezáltal jóval szélesebb körű alkalmazási lehetőségeket nyújt.”5 A technológia a könyvtárak részére egy sokkal gyorsabb leltározást is lehetővé tesz oly módon, hogy a sorok között egy mobil leolvasóval a leltározás folyamata lerövidíthető. A könyvtárban elkallódott könyv hasonló módon az RFID segítségével meglelhető. A szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükséges minden egyes könyvnek az RFID tag-gel való ellátása, valamint a tag-ek felprogramozása. Ez a folyamat egy nagy könyvtár esetében igen sok munkát jelent.


Automatikus kölcsönzés

Az RFID technológia teszi lehetővé a könyvtáron belül két automata kölcsönző állomás működését. Az automaták kezelése egyszerű, az olvasók számára gyorsan elsajátítható. Része egy nagyméretű kijelző és egy leolvasó érzékelő. Az olvasó az automata segítségével kölcsönözhet, kölcsönzési időt hosszabbíthat, kölcsönzési állapotot kérdezhet le, valamint könyveket adhat vissza. Az automata használatához az olvasójegyre van szükség, ami szintén RFID tag-el van ellátva. A kölcsönzés vagy visszavétel során változik a beragasztott tag-ek állapota. A könyvtár előterében elhelyezett állományvédelmi kapuk, az áruházi kapukhoz hasonlóan a kölcsönzött könyvek esetében nem jeleznek, a nem kölcsönzött könyvek áthaladásakor azonban fény és hangjelzéssel figyelmeztetik az olvasót és a könyvtárost.

Az olvasók nagy szeretettel használják az automata könyvkölcsönzőt, de a könyvtárosok munkáját nem veszik el. A visszahozott és az automata melletti könyvpolcra helyezett könyveket az olvasószolgálati könyvtárosoknak ellenőrizniük kell. Előfordulhat ugyanis, hogy a visszavétel nem volt sikeres, vagy a visszahozott könyvre előjegyzés futott be, így egy másik olvasó részére félre kell tenni.


Könyvbox

Magyarországon elsőként Tatabányán, a megyei könyvtárban került kihelyezésre könyvbox. Az automata a könyvtár zárt előterében található, nyitvatartási időn kívül is olvasói kártyával nyitható helyiségben. Azoknak nyújt hatalmas segítséget, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak nyitvatartási időben a könyvtárba eljutni. A szolgáltatást a könyvtár olvasói azonosító szám és a születési idő megadásával az opac.jamk.hu/konyvbox webcímen kezdeményezhetik oly módon, hogy a könyvtár internetes katalógusából kiválasztják a kölcsönözni kívánt könyvet vagy könyveket. Az olvasószolgálati könyvtáros összekészíti a kért könyveket, ebben a pillanatban a könyvek státusza foglalt-ra változik, ezáltal más olvasó számára a könyv nem kölcsönözhető. A box-ba kérhető dokumentumok száma maximum 5 db, és csak könyveket lehet igényelni. Ha az igénylő olvasónak már vannak kikölcsönzött dokumentumok a nevén, akkor annyi könyvet igényelhet a könyvbox-ba, amennyivel nem haladja meg a maximálisan kiadható 10 db-os dokumentumszámot. Az igényelt könyvek elérhetőségéről a könyvtár e-mailben értesíti az olvasókat. Ezért a szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az olvasó beiratkozáskor adja meg e-mailes elérhetőségét.

Nem vehető igénybe a könyvbox-szolgáltatás, ha az olvasónak tartozása van a könyvtár felé. Sikeres foglalás esetén az igénylő olvasónak értesítést küld a könyvtár arról, hogy 3 naptári napon belül átveheti a kért dokumentumokat. A naptári nap azért fontos, mert a könyvbox a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető. Akkor valósul meg a dokumentumok kölcsönzése, amikor az olvasó az olvasójegye segítségével kiveszi a fiókból a kért könyveket. Ennek a plusz szolgáltatásnak a kifejlesztése, komoly fejlesztési feladatot adott a fejlesztőknek. A probléma megoldásához az olvasók érdekében ragaszkodott a könyvtár. A könyvbox visszajelző blokkot is ad, melyen a kölcsönzési határidők szerepelnek. A három napot meghaladó foglalásokat a könyvtár értesítés nélkül feloldja. Ha a szolgáltatás igénybevétele valamilyen technikai okból kifolyólag akadályozott (elromlott a bejárati ajtó, vagy maga a könyvbox nem használható átmenetileg), akkor a könyvtár köteles a szolgáltatást igénylő olvasókat erről tájékoztatni, felhívni a figyelmüket arra, hogy nyitvatartási időben vegyék át a kért dokumentumokat, de arra is sor kerülhet, hogy a könyvtár a boksz-ba kitett könyveket az előírt 3 napnál hosszabb ideig engedélyezi átvenni.6


Könyvvisszaváltó automata

Szintén az előtérben található a könyvvisszaváltó automata. A készülék a hét minden napján, a nap 24 órájában használható. Az előtéri ajtó a bankfiókoknál megszokott módon olvasójeggyel nyitható. Az automatába csak könyvek helyezhetők, cd-k, dvd-k és folyóiratok nem. Az automata érzékeli a könyvbe ragasztott RFID tag-et, és automatikusan leveszi a kölcsönzést az olvasó által kölcsönzött dokumentumok közül. A gép visszaigazoló cédulát tud nyomtatni az átvételről, illetve a még kölcsönzésben lévő könyvekről.


Tapasztalatok

Gyakran járok a József Attila Könyvtárba, így személyesen is tapasztalom, hogy az olvasók kedvelik a könyvtár újdonságait. Visszatérő tapasztalat, hogy türelmesen megvárják, hogy az automata kölcsönzőpultnál sorra kerüljenek, még olyankor is, amikor a kölcsönzőpultnál az ügyeletes könyvtárosnál nem vár senki. Kifejezetten élvezik amikor egy egész könyvkupacot egy mozdulattal kölcsönözhetnek ki. A könyvvisszaváltó automatát és a könyvbox-ot is rendszeresen használják. Még az idősebb korosztályba tartozó könyvtári tagok is nyitottak az újításokra. Az olvasók egymást is segítik a kölcsönzésben és a visszavételben.

Süle Zsuzsanna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése