keresés

2022. április 26., kedd

Gyermekbántalmazás, a facebook inkább félre néz


Az elkövetés színtere nem az online tér, mégis itt válik letagadhatatlanná, mivel gyakran maga a bántalmazó osztja meg a világgal a bizonyítékot.  Rengeteg szemtanú, cáfolhatatlan bizonyíték még az elkövető is beazonosítható, de még sincs semmi következmény.   A közösségi média felületeken időről - időre felbukkannak olyan videók, illetve fotók, amelyeken egyértelműen látható, hogy valaki éppen bántalmazást szenved el. Akár diákok verik meg osztálytársukat, erről videót készítenek vagy éppen egy felnőtt bántalmaz egy gyermeket. Különbség nincs abból a szempontból, hogy a facebook igyekszik kimaradni a balhéból és elkerülni a feljelentéssel és nyomozással kapcsolatos hivatalos procedúrát.

A moderátorok nehéz helyzete

A moderátorok munkájának része, hogy kiszűrjék a Facebookon megjelenő káros tartalmakat. Ebbe tartozik bele az erőszakos tartalmak felderítése. A moderátorok munkája nagyon fontos, felelősségteljes és nehéz. A tartalmakat felülvizsgálók számára egy bejegyzés átfutására nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Egy képről néhány másodperc leforgása alatt el kell dönteniük nem csak azt, hogy erőszakos cselekményt ábrázol -e, hanem azt is, hogy a képen szereplő személyek kiskorúak -e. Rettenetes teher helyeződik a vállukra, ha tévesen hoznak ítéletet bírság vár rájuk. A New York Times megszerezte a moderátoroknak szóló belső kézikönyvet, amely többek közt az erőszakos tartalmak szűrésévről is utasításokkal látja el a tartalom szűrést végzőket. A könyv szerint a Meta arra kéri alkalmazottjait, hogy a kifogásolható tartalommal bíró képeken szereplők életkorának becslése során igyekezzenek magasabb életkorra saccolni. Ezen problémát tetézi a tény miszerint a facebook nem rendelkezik az életkor pontos becslésére alkalmas eszközökkel, erre alkalmazott módszere elavult, sőt eredetileg nem is ezen célból hozták létre. A rájuk nehezedő nyomás és az irreális elvárások miatt a Meta számos dolgozója, illetve külsős megbízottja jelezte már a cég számára, hogy változásra van szükség.

Mi történik a képekkel

Amennyiben a tartalomszűrést végző moderátor úgy ítéli meg, hogy az erőszakos cselekményt ábrázoló fotón vagy videón szereplő kiskorú, a vállalatnak továbbítania kell azt az illetékes hatóságoknak.  Amennyiben a bántalmazást elszenvedőt a képi anyag alapján nagykorúnak ítélik a tartalom törlésén túl nincs további teendőjük. Kétségbeejtő, hogy a felnőttek esetében semmi sem kötelezi a közösségi média platformokat az erőszakos cselekmények jelentésére. A vállalatot számos külső és belső kritika is érte már a kifogásolható tartalmak kezelése miatt. A Facebook azonban kiáll eddigi módszerei mellett. A biztonsági vezetés érvei szerint a magánélethez való jog tiszteletben tartása az elsődleges. Továbbá nem kívánják a bűnüldöző szerveket sem többlet terhek elé állítani a feljelentések tömkelegével. 

Etikai dilemmák

A Meta a felhozott kritikákat azzal igyekszik hárítani, hogy hangsúlyozza sokkal több kifogásolható tartalmú képet jelöl meg, mint bármely más hozzá hasonló vállalat. Tény és való, hogy ezen törvényben meghatározott kötelességeiknek papíron eleget tesznek. Azonban nem kívánnak morális és etikai értelemben felelősséget vállalni, ezt moderátoraikra hárítják. Nekik kell minden szennyes tartalommal találkozniuk, megküzdeniük a lelkiismeretükkel a döntéseik nyomán, hiszen lehet, hogy ők az egyetlenek, akik tehettek volna valamit a képen szereplő bántalmazott embertársukért.  Viszont nem csupán a Facebook felelőssége a kérdéses ebben, aggasztó, hogy a törvényi szabályozás ebben a tekintetben is lemaradt a technológiai fejlődéstől. A megfelelő jogszabályi háttér keretet és támogatást adhatna a közösségi médiának az erőszakos tartalmak megfelelő kezelésének tekintetében. Annak érdekében, hogy az ilyen cselekmények az illetékes hatóságok látókörébe kerülhessenek, függetlenül az áldozat életkorától.


Források

24.hu

Kép


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése