keresés

2017. december 14., csütörtök

A hálózatiság társadalmi-kulturális hatásai


Az egyén személyiségének kibontakozásáért a családi szocializáció a legerőteljesebb az egyén biológiai lényéből, társadalmi lénnyé alakulásáért, fejlődéséért.  Az időfelhasználás optimális ésszerű kihasználtsága meghatározza egy-egy társadalmi réteg, vagy nemzet morális attitűdjét. A hálózatiság társadalma két nagy részre osztható, van az internet előtti egyén, és van a már az internet világába beleszületett egyén csoportja, amelyek képzik egy adott társadalom szerkezetét.       A hálózatiság társadalmáról ha beszélünk, nem vonatkoztathatunk el azoktól a tényektől, hogy az egyén családi szocializációja, milyen családtípusban megy végbe. A nukleáris családtípusban szocializálódott egyén, sokkal inkább ki van szolgáltatva a hálózatiság adta lehetőségeknek és szolgáltatásoknak, mert manapság az embereknek önmaguknak kell megoldaniuk tárgyi és lelki szükségleteiket. A fent már említett időfelhasználás, készteti az embereket a hálózatiság lehetőségeinek maximális kihasználására, amit nagyon is kihasználnak,  mert az egyre inkább elszemélytelenedett világunk az embert, egyre-egyre sodorja beljebb a hálózatiság növekvő hullámai közé. 

A fent említett családmodellben nagyon gyakorlatias elfogadott norma az, hogy anya, apa és gyermek külön-külön nyomkodják kütyüjüket ahelyett, hogy egymás társaságában, a munka vagy iskola után szabadidőjükben valódi és tartalmas beszélgetésekben nyilvánítanák ki a szeretet fogalmát, és az ehhez tartozó humán kvalitásokat. A hálózatiság robbanásszerű expanziója, háttérbe szorítja az egyén emberi opcióit. Az álláskeresés, a véleményformálás, a párkapcsolatkeresés meghatározó az ember életében, amiért felelőséggel és tisztelettel tartozik! De! Az online felület mögé elbújva nem kell alkalmazni az emberi toleranciát, vagy éppen az empátiát! A hálózatiság szuperszonikus dinamikája és sebessége, a háta mögött hagyta az emberi kapcsolatok értékének elévülhetetlen egzisztenciáját, ami hatással és következményekkel jár az egyéni  és társadalmi viszonyokra és kapcsolatokra.


A hálózatiság veszélyei


 Szüleink és nagyszülőink óvatosságra való intése, nap mint nap terítéken van. Pedig a mai világban, ők sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve mint mi! Az internetre rácsodálkozó idős családtagjaink nincsenek tisztában a hálózatiság veszélyeivel, mert az erre vonatkozó információjuk elég csekély. A közösségi oldalak, a hírportálok az egyén véleményét formálják, addig míg a delikvens saját véleményét és tapasztalatát maga mögött hagyva, a véleményformálók csapdájába esve, beáll az ominózus vélemény mögé! 

Fókuszban a befolyásoltság


Politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális témakörök befolyásolása mellett, a nyugdíjasok anyagi javaik is veszélyben forognak. A nyugdíjasok hiszékenységére és emocionális intenzitásukra ágazatok és vállalkozások vannak, és folyamatosan jönnek létre! Az irracionális termékekre és szolgáltatásokra is vevő, idősebb korosztály megvezethetően kihasználható, amit az internet mögül elbújva empátia nélkül kihasználnak az erre szakosodott legális és illegális  tevékenységi körök! A nyugdíjasok felvilágosítása nem tűrhet halasztást, hiszen ők nem 


a hálózatiság világába születtek.

Az internet veszélyei egyre nagyobb méreteket öltenek, az idősek körében, mert sajnos gyümölcsöző iparággá alakult az erre fókuszáló haszonlesők tábora. A nyugdíjasok  nagy része szeret meghatódni valamint csodákban bízni. A könyvtár mint az információk áramlásáért felelős intézmény sokat tehetne a fent említett meglévő problémák megelőzése érdekében. A könyvtár szociális funkcióját kilehetne terjeszteni erre az irányban is. Véleményem szerint a nyugdíjas olvasóknak, segítségükre lenne a hatékony teljeskörű felvilágosítás, amit szakértők bevonásával érdekes előadások keretében biztosítani tudna a könyvtár. A megelőzés másik ága lehetne a nyugdíjasok családi háttere! Tartalmas és valódi beszélgetésekkel mi is sokat tehetünk idősebb rokonainkért, vagy éppenséggel mi is tájékoztathatjuk őket a hálózatiság veszélyeiről. Sajnos az elszemélytelenedett világ hatásait használják ki, a véleményformálók és a haszonlesők, amit legaktívabban a hiszékeny nyugdíjasoknál tudnak leghatékonyabban véghez vinni.


Pénz és munka


Manapság, egyre inkább a munka eltűnik a gyárépületek falai mögül, mert a hálózatiság kiszélesedése lehetővé teszi egy adott munkafolyamat létszám és időbeli leszűkítésének az elvét. Az egyénnek ezáltal térben és időben megnő a szabadsága, hiszen akár otthonról, akár egy parkból eltudja látni munkáját úgy, hogy közben idejét maga oszthatja be. De! Ez azt is eredményezi, hogy több ember munkáját is képes elvégezni a hálózatiság adta lehetőségekkel kihasználva, ami így munkahelyek megszűnéséhez vezet. A pénz és a munka világát teljesen átrendezte a hálózatiság expanziója, amit a digitális tér egyre növekvő volumenindexe,  munkahelyek megszűnését eredményezi és eredményezheti.


Az adat az új olajNapjainkban az adat számít a legértékesebb gazdasági hajtóerőnek. A gőz ereje, valamint a kőolaj robbanásának a forradalma alapjaiban megváltoztatta az egyén és a társadalom struktúráját. Bizonyított tény, hogy az adat mint értékforrás az egész világgazdaságra hatással van, és lesz is! 

"Az új olaj" napjainkban a legmeghatározóbb és a legfontosabb nyersanyaggá vált világszerte! Az egyén napjaiban, óráiban, perceiben megszámlálhatatlanul töménytelen információt hagy maga után, ami a kitermelés után a világ legdrágább nyersanyaggá változik. Egy szimpla keresés, egy Facebook ismerős látogatása, terméket vagy szolgáltatást keresve webáruházak böngészése eredményezi a nyersanyag kifejtésének a lehetőségét. Amint a nyersanyag a felszínre került egy kis csiszolás után borsosan drága és értékes termékké válik. A kényelemnek ára van! Hiszen az online adta funkcióknak köszönhetően, az egyén a megfigyelés tárgyát fogja képezni. Az egyénről tudják, hogy éppen milyen érzelmi állapotban van, milyen  az aktuális érdeklődési köre, valamint mire lehet szüksége! A fentiek tükrében megjelentek a platformok, amiknek a közvetítő szerepük összekapcsolják a piac résztvevőit! A fent említett műben a szerző megkülönböztet hirdetési platformokat, felhőplatformokat, ipari platformokat, termékplatformokat és szűkített platformokat. Ezek a platformok termelik ki az "az új olajat", majd egy kis finomítás után ez a nyersanyag információvá válik, ennek következtében az információval hatást lehet gyakorolni az egyén és a társadalmi vonatkozások különböző szegmenseire. Minél több a felhasználó, annál több adat keletkezik ,ez a platformok sikerének a kulcsa! A platformok monopolisztikus helyzetben vannak, mert uralják a techpiacot. Az óriások felvásárolják a piacon megjelenteket, így még több felhasználóhoz jutnak, ezért "az új olaj" az ő javaikat fogja szolgálni! A még több adat kinyerése szempontjából az új felhasználók mellett, a meglévő felhasználók még több online időtartamának a kiterjeszthetősége jelent még a platformoknak további értékes adatokat. "Az adatkitermelés egyre mélyebb fúrásokkal zajlik majd, azaz egyre kisebb szeglete marad majd csak életünknek, ami ne lenne folyamatosan megfigyelve, feljegyezve és felhasználva."

A platformok versenye


Adatainkért versenyeznek a platformok, érdekükben áll, hogy minél több időt töltsünk  online. Srnicek szerint itt az ideje, hogy kimondjuk, a Google vagy a Facebook közműként funkcionál, és eszerint is kéne szabályozni őket. Egy másik vonatkozásban a platformok munkaerő kiszervezései, egyre nagyobb teret és méreteket öltenek. A politikai és a társadalmi visszhang, meddig tartja a gondatlanság státuszában a meglévő  problémát? Meddig növekedhetnek a platform óriásai? Nagyon sok kérdést még ide lehetne sorolni, de azért nem teszem mert a felvetett problémákért az egyén és a társadalom felelőssége megkérdőjelezhetetlen. Hiszen az elszemélytelenedett világ ,a platformok óriásainak a csalogató ölelésébe rohant, ebből az ölelésből nem engedik ki a platformok a magára hagyott egyént. A platformok fogságba ejtik az egyént, mert az egyént egyedül hagyta családja és közvetlen környezete. na meg persze a társadalomért felelős konzekvensek.

A kultúra alapjaA kultúra alapja a nyelv! A nyelv meghatározza az egyén egy nemzethez való tartozását, egy társadalmi réteghez való besorolását. A gondolkodás hat a nyelvre, a nyelv hat a gondolkodásra! Az egyén kommunikációja során a megválasztott hangmagasságával és hangszínével, valamint hangsúlyával, továbbá beszédének választékosságával leírást közöl magáról. Pontosan meghatározza, hogy honnan jött, hol tart és merre kíván tartani  az egyéni kvalitások vonatkozásában. A hálózatiság extra expanziója révén a nyelv új fordulatszámon szuperszonikus  sebességet diktálva csonkolva csökkenti az egyének közötti verbális és nonverbális kommunikációt, ami meghatározottan hatást gyakorol az egyéni, társadalmi és kulturális viszonyokra. A platformok mögül csak kommunikálni, az egyén elszemélytelenedéséhez vezethet. A gyorsaság, a kényelem, a komfortzóna el nem hagyása, a minél több információ behabzsolása nem vezet járható útra. Semmi nem pótolhatja, egy valódi beszélgetés érzelmi intenzitását, amelynek fókuszában a megválasztott nyelv játszik főszerepet. Az egyén elhanyagolja a nyelv funkcióit, pedig a nyelvi kommunikáció a legerősebb bizalmi hatást közvetítő emberi adottság.


Társadalmi esélyegyenlőség


A technológiai változásokhoz egyenlőtlenül felzárkózó társadalmi csoportok, korosztályok és egyének között jelentős különbségek keltenek "új" feszültségeket. Működik a Máté-effektus: akinek több van, annak több adatik - több lehetőség, gyorsabb információszerzés, technológiai naprakészség. A könyvtár, mint ingyenes információs szolgáltatás fontos szerepet tölt be állandó jelenlétével a feszültségek enyhítésében.A könyvtár szociális funkciója


A könyvtáraknak küldetésük van az egyéni és társadalmi vonatkozásokban egyaránt! A könyvtárak minél korszerűbb eszközökkel való felszereltsége, nélkülözhetetlen normának kéne hogy legyen a társadalmi szerepvállalásban! Korszerű számítógépekkel, valamint a hatékony alap informatikai ismeretek oktatásával, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegeknek esélyt adni a felzárkózás lehetőségére. A társadalmi egyenlőtlenséget a leghatékonyabban a könyvtárak tudnák kiigazítani a társadalmi normáknak megfelelően, hiszen a megfelelő tájékoztatás és az információk áramlásáért felelős könyvtár tud segíteni az olyan egyéneken, akik szeretnének egyet előre lépni! 

.

Források:

fodorjanos.blogspot.hu

index.hu/tech/2015/09/10/

/tldr.444.hu/2017/10/11/allamositsuk-a-facebookot-es-a-google-t

itcafe.hu/hir/ne_e-mailezz_beszelgess.htmlKépek forrása:

Google
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése