keresés

2020. május 6., szerda

Forradalmasítás a rendőri igazoltatásban

Senkinek nem ismeretlen a rendőri igazoltatás fogalma. Ha nem is igazoltatták, mindenki tisztában van a gyakorlati felépítésével a cselekedetnek. A rendőr ilyenkor az iratok elkérésével kezdi, amennyiben valaki ezt nem tagadja meg. Mi történik ha mégis?

Az újítás

Amennyiben valaki a személyazonossága igazolását megtagadja, az illetékes szerv képviselői egy új eszközzel azonosíthatják. Ez pedig az arcfelismerés. Ezzel az egyszerűsítéssel nagyban megkönnyíthető a feladat lebonyolítása. Eddig az igazoltatás megtagadása után a rendőrségnek nem volt más választása mint az illető előállítása. Ezek után a megtagadás és az előállítás közé beékelődik még egy lehetőség az igazoltatott személyazonosságának megállapítására. A folyamat egy fényképfelvétel készítésével kezdődik. A fénykép keresztül fut egy arcképelemző rendszeren, majd összevetődik a személyiadat - és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal.


Mivel hasonlítják össze?

Felmerül a kérdés, hogy ez mennyire szabályos. Nyilván ha nem lenne legális, nem használná a rendőrség. Bővebben a 2015. évi CLXXXVIII. törvény és a 78/2015. (XII.23) BM rendelet szabályozza a folyamat részletes szabályait. Na de honnan szerezték meg az arcképeinket? Név szerint a személyazonosító adatainkat a Belügyminisztérium tárolja. Képzeljünk el egy betűkből és számokból álló adatsort, ami azonosít minden a nyilvántartó szervek által nyilvántartott embereket. Az ilyen szervek formáik szerint lehetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, idegenrendészeti nyilvántartás, menekültügyi nyilvántartás, stb. Ezek a szervek az előbb említett adatsort technikai kapcsoló számnak nevezik ami a személyazonosító adatokat és arcképmást a megfelelő arcképprofilhoz rendeli. Ezeket az arcképprofilokat a BM hozza létre a nyilvántartó szervek által küldött technikai számok és metaadatok alapján, majd a profilokat, metaadatokat és a technikai kapcsoló számokat nyilvántartásba veszik. Az ilyen adatokat csak akkor szerezheti mega  BM és természetesen ez az egész láncreakció csak akkor működhet, amennyiben valamilyen okmányt csináltatunk. Ugyanis olyankor küldi el az adott okmányiroda valamint a nyilvántartó szerv a szükséges képet és adatokat a BM nyilvántartása számára.

Hogyan működik?

Az egész igazoltatás egy informatikai szoftveren alapul amelyet a BM használ. A rendőrség által készített képet összehasonlítja a szoftver a rendszerben szereplő más arcképprofilokkal. Ezekután azt gondolná az ember, hogy rögtön feldobja a rendszer az igazoltatott összes adatát és fényképét, de nem. Itt kerül képbe a generált kapcsoló szám. Az igazoltató hivatalos személy csak ezt a számot kapja meg először és abból sem egyet, hanem a beküldött képből készült adatsorral leginkább megegyező 5 kapcsoló számot.

Az arcfelismerés múltja

A laikus emberben ezekután felmerülő első kérdés, hogy ha ez ennyire jól működik és meg is könnyíti a rendőrség dolgát akkor, hogy lehet, hogy eddig nem használták? A válasz a kérdése, de. Eddig is használtak az olyan szervek mint pl.: ügyészség, rendőrség, nyomozó hatóság, terrorizmust elhárító szerv stb. Ami megváltozott, hogy május 1-től már nem lesz szükség az emberi közbeavatkozásra az egyezések megállapítására, hanem megkerülve az elemzőket az informatikai szoftver végzi el a feladatot és küldi meg az eredményeket azonnal az igazoltatónak. Persze kérdéses, hogy ez adatvédelmi szempontból mennyire biztonságos. Ezzel kapcsolatban még várjuk a NIAH (Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) véleményét.

Forrás:
IT café - Holnaptól jön az autómatikus arcfelismerés rendőri igazoltatásnál

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése